Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Sprawa Bogusław Juliusz Dankowski przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Łodzi (C‑438_09), wyrok Trybunału z 22 grudnia 2010 r.