Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Sprawa K‑1 sp. z o.o. przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Bydgoszczy (C‑502_07), wyrok Trybunału z 15 stycznia 2009 r.