Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Sprawa Bawaria Motors sp. z o.o. przeciwko Ministrowi Finansów (C‑160_11), wyrok Trybunału z 19 lipca 2012 r.