Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Sprawa Forposta S.A., ABC Direct Contact sp. z o.o. przeciwko Poczcie Polskiej S.A. (C‑465_11), wyrok Trybunału z 13 grudnia 2012 r.