Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Sprawa Minister Finansów przeciwko RR Donnelley Global Turnkey Solutions Poland sp. z o.o. (C‑155_12), wyrok Trybunału z 27 czerwca 2013 r.