Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Sprawa Minister Finansów przeciwko MDDP sp. z o.o. Akademia Biznesu, sp. komandytowej (C‑319_12), wyrok Trybunału z 28 listopada 2013 r.