Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Sprawa Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, z siedzibą w Warszawie przeciwko Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej (C‑633_13), postanowienie Prezesa Trybunału z 13 marca 2014 r.