Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Sprawa Gmina Wrocław przeciwko Ministrowi Finansów (C‑72_13), postanowienie Trybunału z 20 marca 2014 r.