Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Sprawa Minister Finansów przeciwko Oil Trading Poland sp. z o.o. (C‑349_13), wyrok Trybunału z 12 lutego 2015 r.