Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Sprawa Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Telefonia Dialog sp. z o.o. przeciwko T-Mobile Polska S.A. (C‑3_14), wyrok Trybunału z 16 kwietnia 2015 r.