Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Sprawa Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Polsce (C‑174_09), postanowienie Prezesa Trybunału z 14 września 2009 r.