Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Sprawa Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Polska przeciwko Komisji Europejskiej (C‑422_11 P i C‑423_11 P), wyrok Trybunału z 6 września 2012 r.