Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Sprawa Polska przeciwko Komisji Europejskiej (C‑273_13 P), wyrok Trybunału z 16 października 2014 r.