Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Sprawa Minister Finansów przeciwko Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Warszawie (C‑42_14), wyrok Trybunału z 16 kwietnia 2015 r.