Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Finansowanie kampanii wyborczej P 20/03

5 lipca 2004 r. o godz. 12.30 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał połączone pytania prawne Sądu Okręgowego w Koszalinie i Sadu Okręgowego w Łodzi (Ośrodek Zamiejscowy w Sieradzu) w sprawie konstytucyjności niektórych przepisów ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, dotyczących finansowania kampanii wyborczej.

Trybunał Konstytucyjny odroczył ogłoszenie wyroku w sprawie do dnia 13 lipca, 2004 r., godzina 14.00.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Jerzy Ciemniewski, a sprawozdawcą była sędzia TK Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska.