Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Interpretacja przepisu Kodeksu karnego SK 38/01

Komunikat prasowy (I) po rozprawie w sprawie konstytucyjności zmiany wprowadzonej obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów o sprostowaniu błędów w art. 156 § 1 Kodeksu Karnego.

4 marca 2003 r. o godz. 10:00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznając skargę konstytucyjną Mirosława P. w sprawie zgodności z Konstytucją zmiany wprowadzonej w art. 156 § 1 Kodeksu Karnego obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 października 1997 o sprostowaniu błędów postanowił wezwać do udziału w postępowaniu - celem zajęcia stanowiska i złożenia wyjaśnień - Prezesa Rady Ministrów. W związku z tym Trybunał postanowił odroczyć rozprawę.

Rozprawie przewodniczył Sędzia TK Marian Grzybowski, a sprawozdawcą był Sędzia TK Jerzy Ciemniewski.