Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Interpretacja przepisu Kodeksu karnego SK 38/01

O uznanie, że art. 156 § 1 pkt 2 kodeksu karnego w brzmieniu nadanym przez obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 13 października 1997 roku o sprostowaniu błędów za niezgodny z art. 2, art. 42 ust. 1 zdanie 1, art. 87 i art. 122 ust. 1 Konstytucji RP;