Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Problemy związane z przedawnieniem i waloryzacją zobowiązań wynikających z przedwojennych obligacji skarbu państwa SK 49/05