Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wykup przez Skarb Państwa obligacji wydanych przed 1939 rokiem SK 49/05

Podmiot inicjujący postępowanie: Wiktor Z., Jolanta i Bogusław M.

1. O stwierdzenie, że:

a. art. III ustawy z dnia 18 lipca 1950 roku - Przepisy wprowadzające przepisy ogólne prawa cywilnego jest niezgodny z art. 2 i art. 64 ust. 1 w związku z art. 21 Konstytucji RP;

b. art. XIX ustawy z dnia 18 lipca 1950 roku - Przepisy wprowadzające przepisy ogólne prawa cywilnego jest niezgodny z art. 2, art. 64 ust. 1, 2 w związku z art. 21 Konstytucji RP;

c. art. XXXV ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Przepisy wprowadzające kodeks cywilny jest niezgodny z art. 2, art. 64 ust. 1, 2 w związku z art. 21 Konstytucji RP;

2. o stwierdzenie, że art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1990 roku o zmianie ustawy Kodeks cywilny jest niezgodny z art. 2, art. 32 ust. 1 w związku z art. 37 ust. 1, art. 45 ust. 1 w związku z art. 77 ust. 2, art. 64 ust. 1, 2 w związku z art. 21 Konstytucji RP;

3. o stwierdzenie, że:

a. art. 5 dekretu z dnia 27 lipca 1949 roku o zaciąganiu nowych i określeniu wysokości nie umorzonych zobowiązań pieniężnych jest niezgodny z art. 2, art. 64 ust. 1, 2 w związku z art. 21 Konstytucji RP;

b. art. 6 dekretu z dnia 27 lipca 1949 roku o zaciąganiu nowych i określeniu wysokości nie umorzonych zobowiązań pieniężnych jest niezgodny z art. 2, art. 64 ust. 1, 2 w związku z art. 21 Konstytucji RP;

c. art. 7 dekretu z dnia 27 lipca 1949 roku o zaciąganiu nowych i określeniu wysokości nie umorzonych zobowiązań pieniężnych jest niezgodny z art. 2, art. 64 ust. 1, 2 w związku z art. 21 Konstytucji RP;

d. art. 8 dekretu z dnia 27 lipca 1949 roku o zaciąganiu nowych i określeniu wysokości nie umorzonych zobowiązań pieniężnych jest niezgodny z art. 2, art. 64 ust. 1, 2 w związku z art. 21 Konstytucji RP;

e. art. 11 dekretu z dnia 27 lipca 1949 roku o zaciąganiu nowych i określeniu wysokości nie umorzonych zobowiązań pieniężnych jest niezgodny z art. 2, art. 64 ust. 1, 2 w związku z art. 21 Konstytucji RP;

4. o stwierdzenie, że:

a. art. 6 ustawy z dnia 28 października 1950 roku o zmianie systemu pieniężnego jest niezgodny z art. 2, art. 64 ust. 1, 2 w związku z art. 21 Konstytucji RP;

b. art. 8 ustawy z dnia 28 października 1950 roku o zmianie systemu pieniężnego jest niezgodny z art. 2, art. 64 ust. 1, 2 w związku z art. 21 Konstytucji RP;
5. o stwierdzenie, że dekret z dnia 27 lipca 1949 roku o zaciąganiu nowych i określeniu wysokości nie umorzonych zobowiązań pieniężnych w całości jest niezgodny z art. 21, art. 64 w związku z art. 2 Konstytucji RP;

6. o stwierdzenie, że:

a. art. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o denominacji złotego jest niezgodny z art. 21, art. 64 w związku z art. 2 Konstytucji RP; 
b. art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o denominacji złotego jest niezgodny z art. 21, art. 64 w związku z art. 2 Konstytucji RP;