Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Drogi publiczne; zasady przekazywania dróg Kp 2/13

22 kwietnia 2015 r. o godz. 9:00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznawał wniosek Prezydenta RP dotyczący dróg publicznych (zasady przekazywania dróg).

Nowy termin rozprawy – 26 maja 2015 r., godz. 9:00.

Rozprawie przewodniczył prezes TK Andrzej Rzepliński, sprawozdawcą był sędzia TK Mirosław Granat.