Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Drogi publiczne; zasady przekazywania dróg Kp 2/13

26 maja 2015r. o godz. 9.00 Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie będzie kontynuował rozpoznawanie wniosku Prezydenta RP dotyczącego dróg publicznych (zasady przekazywania dróg).

Poprzednia rozprawa odbyła się 22 kwietnia 2015 r.

Rozprawie będzie przewodniczył prezes TK Andrzej Rzepliński, sprawozdawcą był sędzia TK Mirosław Granat.