Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Opłaty lotnicze. P 44/09

2 lipca 2010 r. o godz. 9.30 Trybunał Konstytucyjny rozpoznawał pytanie prawne  Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dotyczące opłat lotniczych.

Trybunał Konstytucyjny odroczył rozprawę bezterminowo.

Rozprawie przewodniczyła sędzia TK Maria Gintowt-Jankowicz, a sprawozdawcą był sędzia TK Wojciech Hermeliński.