Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zwrot nieruchomości nabytych przez Skarb Państwa SK 43/07

1 września 2008 r. o godz. 14.00 Trybunał Konstytucyjny odwołał rozprawę dotyczącą skargi konstytucyjnej Ludomiry Cz. dotyczącej zwrotu nieruchomości nabytych przez Skarb Państwa.

Nowy termin rozprawy 9 grudnia 2008 r., 13.00.

Rozprawie będzie przewodniczyła sędzia TK Maria Gintowt-Jankowicz, a sprawozdawcą będzie wiceprezes TK Janusz Niemcewicz.