Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zwrot nieruchomości nabytych przez Skarb Państwa SK 43/07

Na wniosek Marszałka Sejmu Trybunał Konstytucyjny odwołał termin rozprawy w sprawie skargi konstytucyjnej Ludomiry Cz. dotyczącej zwrotu nieruchomości nabytych przez Skarb Państwa wyznaczony na 1 września 2008 r., godz. 14.00.