Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Kwalifikacje nauczycieli szkół artystycznych U 7/04

19 grudnia 2005 r. o godz. 13.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Komisji Krajowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" dotyczący kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych i placówek kształcenia artystycznego.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 6 lutego 2002 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych i placówek kształcenia artystycznego z art. 2 i art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji.

Kwestionowany przepis przewiduje, że nauczyciele, którzy w dniu wejścia w życie rozporządzenia Ministra Kultury zatrudnieni są na podstawie mianowania, zachowują nabyte kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela. Muszą tylko spełniać wymagania kwalifikacyjne wynikające z dotychczasowych przepisów. Natomiast pracownicy zatrudnieni na innej podstawie prawnej (przede wszystkim na podstawie umowy o pracę) tracą dotychczasowe kwalifikacje i są zobowiązani do uzyskania ich zgodnie z nowymi przepisami. Zdaniem Komisji Krajowej istnieje uzasadniona wątpliwość czy sposób zatrudnienia (mianowanie lub umowa o pracę) może stanowić istotne kryterium różnicowania uprawnień nauczycieli szkół artystycznych i placówek kształcenia artystycznego.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Adam Jamróz , a sprawozdawcą będzie sędzia TK Teresa Dębowska-Romanowska.