Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Kwalifikacje nauczycieli szkół artystycznych U 7/04

Podmiot inicjujący postępowanie: Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność"

O zbadanie zgodności § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 6 lutego 2002 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych i placówek kształcenia artystycznego z art. 2 i art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji RP;