Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wznowienie postępowania sądowego SK 53/03

2 marca 2004 r. o godz. 10.00 na rozprawie odroczonej z dnia 27 stycznia b.r. Trybunał Konstytucyjny rozpozna połączone skargi konstytucyjne Andrzeja T. oraz Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S. A. w sprawie konstytucyjności przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, ograniczających możliwość wznowienia postępowania po wyroku TK.

Rozprawie będzie przewodniczył Sędzia TK Janusz Niemcewicz, a sprawozdawcą będzie Sędzia TK Ewa Łętowska.