Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wznowienie postępowania sądowego SK 53/03

Podmiot inicjujący postępowanie: Andrzej T., Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

O stwierdzenie zgodności art. 399, art. 401 1 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego z art. 2, art. 32 ust. 1, art. 45, art. 45 ust. 1, art. 190 ust. 4 w związku z art. 79 Konstytucji RP;