Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wynagrodzenia służby zdrowia K 43/01

18 grudnia 2002 r. (środa) o godz. 10:00 Trybunał Konstytucyjny na rozprawie odroczonej dnia 10 września 2002 r. rozpozna w pełnym składzie połączony wniosek Federacji Pracodawców Samodzielnych Zakładów Opieki Zdrowotnej RP i pytanie prawne Sądu Rejonowego w Chełmie w sprawie zgodności z Konstytucją przepisów regulujących przyrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przysługujący pracownikom samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Rozprawie będzie przewodniczył Prezes TK Marek Safjan, a sprawozdawcami będą Sędzia TK Bohdan Zdziennicki oraz Sędzia TK Jerzy Ciemniewski.

Wniosek Federacji Związków Pracodawców ZOZ RP
Wniosek Federacji Związków Pracodawców ZOZ Warszawa
Wniosek - Pytanie Prawne Sądu Pracy w Chełmie
Stanowisko Sejmu RP
Stanowisko Prokuratora Generalnego I
Stanowisko Prokuratora Generalnego II 
Stanowisko Prezesa Rady Ministrów
Stanowisko Ministra Finansów
Stanowisko Ministra Zdrowia I
Stanowisko Ministra Zdrowia II
Stanowisko Ministra Zdrowia III
Stanowisko Ministra Zdrowia IV
Stanowisko Ministra Zdrowia V