Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wynagrodzenia służby zdrowia K 43/01

Podmiot inicjujący postępowanie: Federacja Związków Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej RP i Federacja Związków Pracodawców ZOZ, Sąd Rejonowy - Sąd Pracy w Chełmie

Federacja Związków Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej RP i Federacja Związków Pracodawców ZOZ wnosi o stwierdzenie niezgodności przepisu art. 4a ust. 1 ustawy z 16 grudnia 1994 roku o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw, wprowadzonego w art. 1 pkt 3 ustawy z 22 grudnia 2000 roku o zmianie ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw i ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z art. 2 oraz z art. 32 Konstytucji RP;
Sąd Pracy skierował pytanie prawne:
- czy art. 4a ust. 1 ustawy z 16 grudnia 1994 roku o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw, wprowadzonego w art. 1 pakt 3 ustawy z 22 grudnia 2000 roku o zmianie ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw i ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, w szczególności mając na uwadze okoliczności jej uchwalenia, jest zgodny z art. 2, 7 i 20 Konstytucji RP;
- czy art. 3 ustawy z 22 grudnia 2000 roku o zmianie ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw i ustawy o zakładach opieki zdrowotnej jest zgodny z art. 2 i 7 Konstytucji RP;