Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wyłączenie z rolniczego ubezpieczenia społecznego niektórych osób prowadzących także pozarolniczą działalność gospodarczą P 8/05