Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Podział gminy na okręgi wyborcze; odwołanie od orzeczenia Państwowej Komisji Wyborczej P 5/14

6 kwietnia 2016 r. o godz. 9:00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna w pełnym składzie pytanie prawne Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczące podziału gminy na okręgi wyborcze (odwołanie od orzeczenia Państwowej Komisji Wyborczej).

To nowy termin rozprawy odroczonej 16 września 2014 r.

Rozprawie będzie przewodniczył prezes TK Andrzej Rzepliński, sędzią-sprawozdawcą będzie sędzia TK Mirosław Granat.