Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Dyscyplinarne wydalenie policjanta ze służby SK 18/14

14 czerwca 2016 r., o godz. 11:00 Trybunał Konstytucyjny publicznie ogłosi wyrok wydany na posiedzeniu niejawnym dotyczący skargi konstytucyjnej K.W. w sprawie dyscyplinarnego wydalenia policjanta ze służby.


Jest to nowy termin publicznego ogłoszenia wyroku. 


Przewodniczący składu orzekającego - sędzia TK Piotr Pszczółkowski, sprawozdawca -  sędzia TK Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz.