Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo własności przemysłowej SK 9/15

28 czerwca 2016 r. o godz. 11:00 Trybunał Konstytucyjny miał publicznie ogłosić wyrok wydany na posiedzeniu niejawnym dotyczący skargi konstytucyjnej spółki z o.o. w sprawie prawa własności przemysłowej.

Termin publicznego ogłoszenia orzeczenia został odwołany.

Przewodniczący składu orzekającego - sędzia TK Piotr Pszczółkowski, sprawozdawca - prezes TK Andrzej Rzepliński.