Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Warunki formalne odliczenia przez podatnika nabywającego towar lub usługę kwoty podatku uwidocznionej w fakturze K 24/03