Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Instytucjonalne usytuowanie urzędu asesora w polskim wymiarze sprawiedliwości SK 7/06

Józef W. wnosi o stwierdzenie niezgodności:

1. art. 135 § 1, § 2, § 5 - 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych z art. 45 ust. 1 w związku z art. 10 oraz art. 175 ust. 1 i art. 178 ust. 1 Konstytucji RP,

2. art. 136 § 2 w związku z art. 77 § 1 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych z art. 180 ust. 1 Konstytucji RP;

3. art. 136 § 2 w związku z art. 91 § 1 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych z art. 45 ust. 1 w związku z art. 178 ust. 2 Konstytucji RP;

4. art. 250 § 1 Kodeksu postępowania karnego w związku z art. 135 § 1 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych z art. 31 ust. 1 oraz z art. 41 ust. 1 i art. 45 ust. 1 w związku z art. 175 ust. 1 Konstytucji RP oraz w związku z art. 5 i 6 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności w związku z art. 9 i art. 91 ust. 2 Konstytucji RP;

AD. Drągowski S.A. wnosi o stwierdzenie, że:

art. 135 § 1 w związku z art. 134 § 1 i § 5, art. 135 § 5 oraz § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych są niezgodne z art. 45 ust. 1 w związku z art. 178, 179, 180 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 181 w związku z art. 2 i art. 10 Konstytucji RP;