Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Instytucjonalne usytuowanie urzędu asesora w polskim wymiarze sprawiedliwości SK 7/06

20 lipca 2007 r. Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie postanowił odroczyć rozprawę do 24 października 2007 r. godz. 9. 30.

Rozprawie przewodniczył prezes TK Jerzy Stępień, sprawozdawcą był wiceprezes TK Janusz Niemcewicz, a współsprawozdawcą sędzia TK Ewa Łętowska.