Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Obciążenie zobowiązaniem podatkowym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na skutek niedookreślonej definicji ,,działalności gospodarczej” SK 20/19

Podmiot inicjujący postępowanie: E. T.

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 5a pkt. 6 w związku z art. 10 ust. 1 pkt. 3 w związku z art. 10 ust. 1 pkt. 8 lit. a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych z art. 64 ust. 1 i 3 w związku z art. 2, art. 32 ust. 1, art. 84 oraz art. 217 Konstytucji RP.