Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Budowy realizowane w ramach zamówień publicznych; spłata niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych; krąg podmiotów uprawnionych. K 37/12

Podmiot inicjujący postępowanie: Prezydent RP

O zbadanie zgodności:

1) art. 1, art. 3 i art. 4 ustawy z dnia 28 czerwca 2012 roku o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 32 oraz art. 2 i art. 20 i 22 Konstytucji RP;

2) art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 28 czerwca 2012 roku o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych z art. 2 i art. 32 ust. 1 w związku z art. 64 ust. 2 Konstytucji RP;

3) art. 12 w związku z art. 3, art. 14 i art. 15 ustawy z dnia 28 czerwca 2012 roku o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 32 ust. 1 i art. 31 ust. 3 oraz z art. 2 Konstytucji RP;