Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Koszty postępowania sądowego formularze urzędowe w postępowaniu sądowym SK 9/02

Podmiot inicjujący postępowanie: Gemi Sp. z o.o.

O stwierdzenie zgodności przepisu art. 130 1 § 1 i art. 503 § 2 ustawy z 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego z art. 2, 45 ust. 1 i 2, art. 77 ust. 2, art. 78 i art. 176 Konstytucji RP;