Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Majątek partii politycznych K 25/03

Podmiot inicjujący postępowanie: Grupa posłów na Sejm RP

O stwierdzenie, że: 1. art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o partiach politycznych w zakresie, w jakim odnosi się do działalności polegającej na odpłatnym udostępnianiu przez partię polityczną posiadanych przez nią nieruchomości lub lokali okresowo nie wykorzystywanych na cele statutowe, 2. art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o partiach politycznych w zakresie, w jakim ustanawia zakaz pozyskiwania przez partię polityczną dochodów z majątku pochodzących z odpłatnego udostępniania przez nią posiadanych nieruchomości lub lokali okresowo nie wykorzystywanych na cele statutowe - są niezgodne z art. 11, art. 22 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP przez to, iż w sposób nadmierny i niekonieczny w demokratycznym państwie ograniczają wolność działania partii politycznych oraz wolność działalności gospodarczej ze względów innych aniżeli ważny interes publiczny. 3. art. 24 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o partiach politycznych są niezgodne z: art. 2, art. 21 oraz art. 64 ust. 2 i 3 Konstytucji RP;