Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ochrona dóbr osobistych SK 49/03

Podmiot inicjujący postępowanie: Jacek B.

O stwierdzenie niezgodności art. 448 kodeksu cywilnego z art. 30, art. 47, art. 77 ust. 1 i art. 32 ust. 1 w związku z art. 77 ust. 1 Konstytucji RP;