Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Podstawa wymiaru zasiłku opiekuńczego SK 45/06

Podmiot inicjujący postępowanie: Beata R.

O stwierdzenie, że art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa jest niezgodny z art. 2 oraz art. 32 ust. 1 oraz ust. 2 Konstytucji RP;