Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo do sądu P 8/04

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XV Gospodarczy

Czy art. 101 § 3 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 24 października 1934 roku - Prawo upadłościowe jest zgodny z art. 78 Konstytucji RP oraz art. 6 § 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności;