Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo do sądu P 22/03

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Czy art. 21 i art. 38 ustawy z dnia 19 grudnia 1975 roku o ubezpieczeniu społecznym osób wykonujacych pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji RP;