Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo połowu ryb SK 24/04

Podmiot inicjujący postępowanie: Agencja Nieruchomości Rolnych

O stwierdzenie niezgodności art. XXVI i XXXI dekretu z 11 października 1946 roku - Przepisy wprowadzające prawo rzeczowe i prawo o księgach wieczystych oraz art. XXXVII i XL ustawy z 23 kwietnia 1964 roku - Przepisy wprowadzające kodeks cywilny z art. 64 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3 oraz art. 2 Konstytucji RP;