Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Publikowanie sprostowań prasowych P 2/03

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, IV Wydział Karny

Czy art. 32 ust. 6 od pierwszego średnika do kropki ustawy z 26 stycznia 1984 roku - Prawo prasowe ("; tekst sprostowania nie może być komentowany w tym samym numerze lub audycji; nie odnosi się to do odpowiedzi; nie wyklucza to jednak prostej zapowiedzi polemiki lub wyjaśnień.") jest zgodny z:
a) art. 31 ust. 3 Konstytucji RP w związku z art. 54 ust. 1 Konstytucji RP,
b) art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka,
c) art. 19 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych;