Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Renta - warunki przyznania SK 30/03

Podmiot inicjujący postępowanie: Helena S.

O stwierdzenie niezgodności art. 57 pkt 2) i art. 58 ust. 1 pkt 5) i ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych z art. 2, art. 67 i art. 31 ust. 3 in fine Konstytucji RP;