Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Skuteczność uznania dziecka K 18/02

Podmiot inicjujący postępowanie: Rzecznik Praw Obywatelskich

O stwierdzenie niezgodności art. 77 w związku z art. 84 § 1 ustawy z 25 lutego 1964 roku - Kodeks rodzinny i opiekuńczy z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 oraz z art. 48 ust. 2 i art. 72 ust. 1 zd. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;