Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Świadczenia wypadkowe i chorobowe dla pracowników Sił Zbrojnych K 4/02

Podmiot inicjujący postępowanie: Rzecznik Praw Obywatelskich

O stwierdzenie niezgodności art. 20 ustawy z 16 grudnia 1972 roku o świadczeniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową z art. 2, art. 32 i art. 77 Konstytucji RP;